Festival Utrecht a/d NijlFoto album Utrecht a/d Nijl 17-09-2006Partner worden van Utrecht a/d Nijl?Gemeente UtrechtRabobank Nederlandbo-exOranje FondsPortaalMitros

>> home >> Projecten

Projecten

Stichting Utrecht aan de Nijl initieert en werkt samen met buurtbewoners en partners op verschillende projecten. Hierbij wordt onderscheid gemaakt in aantal aandachtsgebieden:

Werken en ondernemen

De arbeidsparticipatie en het besteedbaar inkomen op Kanaleneiland ligt duidelijk lager dan gemiddeld in Utrecht. De stichting zet zich in om (kleinschalig) ondernemerschap te activeren en te stimuleren. Ook streeft de stichting met haar activiteiten naar betere afstemming van de winkels en het assortiment op de behoefte van de wijkbewoners en het verhogen van het aanbod van werk- en stageplekken vanuit de bedrijven op Kanaleneiland.

Wijk en buurt

In de stad Utrecht is 21% van de bevolking van niet-westerse allochtone afkomst. Op Kanaleneiland is dit percentage bijna 70% en heeft een slecht imago. Via het initiëren van activiteiten, waaronder het jaarlijkse ontmoetingsfestival op Kanaleneiland, wil de stichting ontmoetingen tussen bewoners, instellingen en ondernemers bevorderen, de sociale samenhang in de wijk versterken en een prettig leefklimaat in de buurt mogelijk maken.

Kunst en cultuur

De stichting werkt op dit gebied nauw samen met Hogeschool voor de Kunsten en Utrechts Centrum voor de Kunsten. Ruimte wordt gecreëerd om de ‘ontmoeting’ mogelijk te maken en de diversiteit in cultuuruitingen te presenteren. Ook wordt er een platform geboden aan ‘aankomend talent’ uit de wijk. Met de partner wordt verder gewerkt aan de ontwikkeling van een platform voor jongeren.

Sport en spel

De stichting beoogt met name de kinderen en de jongeren uit de wijk te stimuleren en te activeren op het gebied van sport en spel. Ter bevordering van het contact en het samenspel, maar ook ter voorkoming van overlast. De samenwerking wordt gezocht met jongerenorganisaties uit de wijk om tot verdere ontwikkeling van adequate sport- en spelvoorzieningen te komen.

Debatten

Via debat en workshops initieert en stimuleert de stichting om discussiepunten bespreekbaar te maken in de wijk. Zij zet zich in om ondernemers, bewoners- en buurtorganisaties met elkaar in discussie te laten gaan over onderwerpen zoals: kunst en cultuur in de wijk, het imago van de wijk en de toegevoegde waarde van de samenwerking tussen onderwijs en kleinschalige bedrijvigheid. Het is de bedoeling dat de uitkomsten van de debatten op termijn leiden tot voorstellen van verbeteringen in de wijk.