Festival Utrecht a/d NijlFoto album Utrecht a/d Nijl 17-09-2006Partner worden van Utrecht a/d Nijl?Gemeente UtrechtRabobank Nederlandbo-exOranje FondsPortaalMitros

Utrecht aan de Nijl

Stichting Utrecht aan de Nijl zet zich actief in om de sociale samenhang in de wijken van Utrecht te versterken. Daarbij is de bevordering van een gevarieerd leef-, woon en werkmilieu het belangrijkste aandachtspunt. Utrecht aan de Nijl creëert een platform voor ontmoeting en synergie tussen bewoners, ondernemers, instellingen en organisaties in de Utrechtse wijk. Dit kan worden bereikt door initiatie en organisatie van projecten en activiteiten die bijdragen aan de verbetering van de leefbaarheid en kwaliteit, maar vooral het imago van de woon- en werkomgeving in de wijk.

Dialoog tussen bewoners en ondernemers

Stichting Utrecht aan de Nijl initieert en werkt samen met buurtbewoners en partners in de wijk op verschillende projecten. Deze hebben betrekking op de aandachtsgebieden:

Utrecht aan de Nijl helpt dialoog te laten ontstaan tussen bewoners en ondernemers via het organiseren van onder meer debatten en een ontmoetingsfestival ‘Utrecht aan de Nijl’, waarin alle aandachtsgebieden de revue passeren. Het is de bedoeling dat bewoners, ondernemers en instellingen elkaar ontmoeten, op de hoogte raken van elkaars behoeften en wensen en tot gezamenlijke initiatieven komen die bijdragen tot de verbetering van de woon- en werkomgeving van de wijk.